Dịch vụ tiếp thị video

 

Dịch vụ tiếp thị video

 

Phim hoạt hình 3D

khách hàng: QUICK

Quảng cáo trên Web

năm sản xuất: 2017

khách hàng: LU (CRACKERS BELIN)

Quảng cáo trên TV

năm sản xuất: 2015

khách hàng: LU

Quảng cáo trên TV

năm sản xuất: 2014

khách hàng: SOCIETE GENERALE

Quảng cáo trên Web

năm sản xuất: 2014

Quảng cáo khác

khách hàng: HENESSY VSOP

Quảng cáo trên TV

năm sản xuất: 2017

khách hàng: HENESSY

Quảng cáo trên TV

năm sản xuất: 2017

khách hàng: FNAIM

Quảng cáo trên TV

năm sản xuất: 2010

khách hàng: CHEYENNE ENTREPRISES

Phim (Hostage)

năm sản xuất: 2004

khách hàng: MANDARIN FILMS

(Les Chevaliers du ciel)

năm sản xuất: 2005