Khám phá cơ hội

Cùng với sự phụ trợ của đội ngủ chúng tôi tại Việt Nam nhằm giảm chi phí marketing cho bạn trong khi có được cách truyền tải sáng tạo và năng động.

Liên hệ...
Cùng với sự phụ trợ của đội ngủ  chúng tôi tại Việt Nam nhằm giảm chi phí marketing cho bạn trong khi có được  cách truyền tải sáng tạo và năng động.

Phám phá tiềm năng của bạn

Tiếp cận thị trường Việt Nam hoặc nước ngoài để quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ và tên thương hiệu.

Tiếp cận thị trường Việt Nam hoặc nước ngoài để quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ và tên thương hiệu.

Liên hệ...

Dịch vụ

Trực tuyến

Phân tích việc triển khai tiếp thị hiện tại - Phát triển và hội nhập chiến lược xã hội - Tái cấu trúc các chiến lược hoặc tài khoản hiện có - Tích hợp trong các Kế hoạch Marketing hiện có.

Quản lý Truyền thông Xã hội

Tạo tài khoản Media xã hội và quản lý hàng ngày - Khuyến mãi - Tương tác với khách hàng - Phân tích cạnh tranh - Báo cáo.

Thiết kế Website & Tối ưu hóa

Tạo trang web và tài khoản Email - Cập nhật - Bảo trì - Khung và nền tảng SEO - Báo cáo phân tích

Xác định

Chúng tôi cung cấp dựa trên từng hạn mục thực tế, số lượng, lịch trình mà bạn chọn.

không phải là tốt hay không tốt, mà là nó quyền cho bạn cho khách hàng của bạn, chia xẻ với chúng tôi cái bạn cần, mục đích của bạn để chúng tôi xem liệu có giúp bạn đạt được điều đó không.

liên hệ với chúng tôi